Sprekers

Dr. Marjel van Dam

Intensivist en universitair hoofddocent UMC Utrecht

Marjel van Dam, intensivist, is dit jaar benoemd tot universitair hoofddocent (uhd), met als bijzonder aandachtspunt het versterken van het thema kwaliteit en patiëntveiligheid tijdens onderwijs en opleiding.

Tijdens haar openbare les zal ze ingaan op beide aspecten en waarom kennis en vaardigheden op dit gebied nog op vele fronten kunnen worden verbreed en verdiept. Dat geldt binnen de divisie Vitale Functies, waar zorg en opleiding onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en dus ook binnen het UMC Utrecht.

Prof. dr. Lorelei Lingard (3:40 PM UTC+1)

Western University, London, Ontario

Professor Lingard is een autoriteit op het gebied van onderwijs aan professionals in de zorg, waaronder professionele en interprofessionele communicatie, teamwerk in veel klinische zorgomgevingen, methoden van kwalitatief onderzoek en wetenschappelijke schrijfvaardigheid.

Ze geeft de Harmen Tiddens Educational Grand Lecture: The many faces of clinical supervision onder auspicien van de Harmen Tiddens Society for Distinguished Educators UMC Utrecht.

Het opleiden van de zorgprofessional van de toekomst vraagt van supervisoren het omgaan met het onverwachte, de relatie, de situatie en het balanceren tussen rollen en behoeften. Professor Lingard laat ons vanuit verschillende brillen en metaforen kijken naar opleiden in de praktijk. Hoe duiden we de omgeving waarin we werken en stuurt dit onze manier van opleiden? Hoe kunnen we dit inzetten voor de ontwikkeling van thoughtful interprofessioneel werkende zorgprofessionals van de toekomst? 

Prof. dr. Arno Hoes

Vice-voorzitter raad van bestuur en decaan faculteit Geneeskunde UMC Utrecht

Tijdens de Dag van het Onderwijs zal Arno de nieuwe strategie Connecting Worlds van het UMC Utrecht presenteren en met name de grote rol die het onderwijs daarbij heeft. Kernwoorden zijn interdisciplinariteit, ijzersterke netwerken en de Nieuwe Utrechtse School en jawel, er was ook een (oude) Utrechtse School.

How can we know so much about (clinical) supervision, and yet understand so little?”

Lingard & Goldszmidt, 2019